Kumpulan Sisindiran Lucu Bahasa Sunda Ngakak

Advertisement

Advertisement
Kumpulan Sisindiran Lucu Bahasa Sunda Gokil Ngakak.Sisisndiran atau sering di sebut keritika merupakan bagian dari petuah atau pesan untuk meningkatkan atau perhatian bagi orang ,baik dalam suatu pekerjaan atau karya bahkan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.namu sisindiran akhir-akhir ini sudah mulai menghilang dari berbagai ytayang televisi karena semakin meningkatnya pesaning di panggung hiburan dan pendatang baru yang bermunculan dari berbagai sektor dan juga jenis hiburan seperti komedi,lawakan yang menyegarkan yang selalu tayang di layar kaca,namun bagi sebagaian anda yang ingin mengetahui sisindiran bahasa sunda yang lucu bangaet berikut ini kami sampaikan untuk anda.

Selain itu.macam macam sisindiran bahasa sunda sisindiran bahasa sunda lucu pisan,contoh sisindiran bahasa sunda lucu,sisindiran bahasa sunda nasehat,contoh sisindiran bahasa sunda piwuruk,sisindiran bahasa sunda cinta,sisindiran bahasa sunda bodor,sisindiran bahasa sunda silih asih,Sisindiran berasaldari kata sindir, Yang mempunyai arti obrolan atau caritaan yang di belokan, Tidak langsung. sesuai dengan yang di maksudkan, dalam sastra Sunda yang sering di sebut sisindiran yaitu sebuah karya sastra yang ngagunakan rakitan bahasa beserta padanan. oleh sebab itu, sisindiran termasuk Bangun prosa atau (puisi). seUmpama dilihat dari bangun dan menjelaskannya , sisindiran dibagi menjadi tiga golongan yaitu:  rarakitan; paparikan,dan wawangsalan. Dilihat dari isinya, rarakitan dan paparikan bisa dipasing-pasing jadi tiga golongan, yaitu diantaranya silihasih; piwuruk; jeung sésébréd.dan berikut ini Kumpulan Sisindiran Lucu Bahasa Sunda Gokil Ngakak di bawah ini.

http://semua-katacinta.blogspot.com/Manuk ciung na pisitan
Buah nangka aratah keneh
Mun dicium kunu kumisan
Sabulan karasa keneh

Aya listrik di masigit
Caangna ka pabrik kina
Aya istri jangkung alit
Hanjakal teu di calana

Tongeret di baju hejo
Cau amon dua deui
Tong direret tong di tenyo
Kuringmah geus boga deui

Ecet - ecet oet - oet
Ngaronda ngarurek beulut
Kapelet kuring kapelet
Ku randa nu gede hitut

Meulak saledri sareung kangkung
Tangkalna dua ngahiji
Loba istri di tariung
Hanjakal teu bisa ngaji

Ngala saga sisi huma
Di samberan ku waliwis
Tiis raga tiis sukma
Lantaran jadi kanu geulis

Suwangkung ulah di humbut
Pikeun tihang papanjangan
Nu jangkung ulah sik imut
Bilih kuring ka edanan

Ninyuh ubar ku cipati
Di wadahan piring geulas
Anu sabar eta pasti
Ku allah di pikawelas

Papan kiara di tatah
Iraha jadi lomari
Mun bisa miara letah
Mokahna salamet diri

Jeruk purut Cikaruncang
Jambu aer wanayasa
Camerut hayang ka bujang
Susu laer teu karasa

Cau kepok keur rumegang
Dieunteupan bonol hejo
Keur dekok katamah egang
Ditambah olol leho

Salawe dua puluh lima
Mobil Sedan Cetna Hejo
Awewe jaman ayeuna
Bisa dandan teu bisa ngejo


Salawe dua puluh lima
Sayang piit na buruan
Awewe jaman ayeuna
Hayang .... nu buluan


Mencit meuri dina rakit
Boboko wadah bakatul
Lain nyeuri ku panyakit
Kabogoh di rebut batur


Caang bulan opat belas
Kacai di tiyung anuk
Aya mojang matak waas
Erloji ge menang nganyuk


Mak tarasi tutung
Keun urang balikeun
Mak si nyai punung
Keun urang kawin keun

Aya roda na tanjakan
Katinggang ku pangpung jengkol
Aya randa gogoakan
Katinggang ku hulu botol

Piring pisin di ragaji
Colenak di kalapaan
Abdi isin ku paraji
Boga anak euweuh bapaan

Ngala tutut ka talaga
Alat na pacul ayakan
Kitu patut hayang ka surga
Solat nage eulateulatan

Kamana jalan ka jogja
Kaditu ka palih wetan
Kamana jalan ka surga
Kaditu kapangaosan

Lauk emas dina ganggeung
Disameran kujapati
Boga emas moal langgeung
Teu cara boga pangarti

Meuli daging ka ciawi
Jalan na ka singaparna
Judang jeuding kasalaki
Teu di bere eusi calana

Hanyakal ngadu kaleci
Liang beulut ngagedean
Hanyakal boga salaki
Liang .... ngageudean

Sok hayang ka kadipaten
Meuli bandeng salawean
Sok hayang jd panganten
Ngarah mineng ganti pakean
Salawe dua lima

Sate kodok dI colok-colok
Awewe jaman ayena
Make anderok pa pondok-pondok
Majar maneh cengkeh koneng

Kulit peuteuy dina waru
Majar maneh lengkeh koneng
Kulit beuteung meuni nambru
Aya jalma teu boga alis

Sabab getol dikerokna
Neng geulis tong gumeulis
Sabab rujit katenjona

Hoyong teuing angen waluh
Angeun waluh di surawungan
Hoyong teuing geura wawuh
Tos wawuh rek di tepungan

Boboko ayakan petot
Papais teu di bitingan
Kabogoh kuring anu peot
Di ais kalah ngisingan…..

Ngala eurih ngala eurih
Sapoe meunang sadapur
Nyeuri peurih nyeuri perih
Awewe kuring d rebut batur..

Kaso pondok matak nyogok
Kaso panjang matak nyugak
Anu pondok jadi orok
Anu panjang jadi budak

Aya huma dekeut situ
Eta huma nu bogana randa
Naha urang sunda teh kitu
Alim nyarios ku basa sunda

ecet-ecet oet-oet
ngaronda ngalureuk belut
kapelet kuring ka pelet
ku randa nu gede hitut.

Hayu urang mupu tiwuohan
malah mobok pagu
Huntu linu murukusunu
bongan tara ngosok huntu

Didieu loba kanyere..
“Hanjakal parentil keneh..
“Didieu loba awewe..
“Hanjakal carentil kabeh

keur ngaronda katirisan
usum ngijih ngenah metis
aya randa geulis pisan
geulisna leuwih ti artis ….mana euy mana???

Ibu peri milih casan..
Ngan hanjakal teu dibeuli..
Itu istri geulis pisan..
Ngan hanjakal tara mandi

Mulung tanjung tengah gunung
meunang cangkilung saguruntul
Nurus tunjung mbah dukun
ceunah nulung malah rahul

Lantera lampu lantera
Di kumbah di beresihan
hampura atuh hampura
jorok oge da sisindiran

Awak kuru meni begeng
Geus begeng tambah cembetut
Aya awewe ekeur nonggeng
Singhoreng ekeur ngaluarkeun hitut

Tutut lain sembarang tutut
Tutut dicandak ti Cirangkong
Hitut lain sambarang hitut
Hitut gede siga bangkong
Ka Pasteur Jalan Dr. Junjunan
Balik gawe naek jalan layang
Aduh Lieur ngabandungan
Boga awewe loba kahayang

Cing cangkeling
Pais lele di surawungan
cing nyai cicing
urang cium lalaunan

Meuli kantong anu hideung
Mani sae katingalna
Bae teuing urang hideung
Nu penting alus ahlakna

Ayeuna usum paceuklik
Ngan osok ka selang hujan
Si fachrul awakna leutik
Siga tuyul di pancoran

Pekalongan kota batik
Alusna ka bina-bina
Bae teuing urang leutik
Nu penting pinter otakna

Pita naon pita naon
Pita hideung na kalapa
Eta naon eta naon
Anu kembung dina dada??

Manuk ciung meni umpak
Di oyag oyag ku beurit
Hayang nyium bari numpak
Bari ngoyag ngoyag birit,

Kacang etek kacang etek
Ngukuy belut d walungan
Akang getek akang getek
Geura cabut lalaunan

Kacai jadi salewi
Kadarat melak jambu bol
Kaduhung boga salaki
Nangkarak di geol geol….

Cai limun dina papan catur
Buah kadu na buruan
Lamun hayang loba batur
Kudu akur jeung babaturan

Bangbara dina bangbarung
Kulit munding kahujanan
Sangsara di jero padung
Gulang guling ngan sorangan

Kapinis di adu layung
Macokan kembang kalapa
Nu geulis tara di tiung
Durukeun seuneu naraka

Jalan jalan ka kota bogor
Tong poho meuli batagor
Aya naon di jeuro kolor
Hiji pestol dua pelor

Are - are daun pare
Sayang manuk di buruan
Awewe teu daek sare
hayang manuk nu buluan

Lamun maneh boga keris
Sok paehan luak hiu
lamun maneh bisa basa inggris
Sok naon artina LOVE U

Nendeun siwur luhur sumur
Nuna batok waah gula
Rejeung batur kudu akur
Ulah osok parasea…

Saninteun buah saninteun
Saninteun di parapatan
Hapunteun abi hapunteun
Bilih aya kaleupatan

Kaso ponok kaso panyang
Kaso ngarumay ka jalan
Sono monok sono nganyang
Enying ge bakal pateupang

Pedah kuring kuralang kuriling
ucing ge’ring ngahariring
Tengah peuting jarempling
kuring nyaring hayang ngising

obat nyamuk katiup angin
nyangsang dina kandang domba
kuring ngamuk menta kawin
hayang pisan ka nyai randa

Aya kacang geus garing
Meulina di parapatan
Aih lain salah kuring
Naha hitut diiseupan.

Mungkin kata ucapan sisisndiran bahasa sunda yang telah kami sampaikan di atas bermanfaat bagi kita semua semoga yang telah kami sampaikan bisa menginsfirator untk selalu berkarya dan maju menuju kesuksesan sekian dan terima kasih.

Advertisement