Rangkaian Arti Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern

Advertisement

Advertisement
Rangkaian Arti Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Keren Terbaru.Banyak jenis himpunana nama bayi laki-laki yang pasti modern tapi belum tentu mengandung makna yang berarti do'a untuk kebaikan atau khasanah untuk anak anda karena nama juga harus mengandung arti yang islami supaya engandung makna arti doa untuk yang di berikan nama tersebut dan kami kumpulkan beberapa nama bayi laki islami modern kombinasi nama bayi laki islami rangkaian nama bayi laki laki islami dan artinya 1642 nama nama bayi islami nama bayi laki islami modern 2016 nama bayi perempuan islami modern nama bayi laki laki nama bayi laki laki islami modern 3 kata nama bayi laki laki islami modern dan artinya 2015 agar bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dikala balig nanti.

Mungkin diantara kita Belum ada yang tahu arti nama yang di berikan oleh orang tua kita kepada kita,apa arti dan maksud yang terkandung dari nama yang di berikan olehnya,dan bagi anda yang masih bingung mencrangkaian nama bayi yang islami modern dan tentunya keren agar kita bisa memberikan istilah nama bayi laki-laki yangmodern dan jugakern dan untuk melengkapinya anda bisa melihat Rangkaian Arti Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Keren Terbaru.berikut ini untuk anda selamat mencoba.


Akram    :    Lebih mulia
Al Baihaqi    :    Imam perawi hadist
Ala’    :    Tinggi; Mulia
Alauddin    :    Kemuliaan agama
Alawi    :    Tinggi ; Mulia
Al-Baihaqi    :    Imam perawi hadist
Alfi    :    Seribu ; Beribu-ribu ; Banyak
Ali    :    Mulia ; Tinggi
Alif    :    Lembut ; Baik hati
Alif    :    Yang lemah lembut dan ramah
Alim    :    Ilmuwan ; Cendekiawan ; Pandai
Alimun Hanif    :    Yang pandai dan lurus
Allam    :    Banyak ilmu
Alma’    :    Cerdik ; Pandai
Alma’ Abdillah    :    Kepandaian hamba Allah
Althaf    :    Lebih lembut (hatinya)
Althafuttauhid    :    Ketahuidan yang lembut
Alwan    :    Tinggi; Nama salah seorang raja di Yaman
Aly    :    Mulia; Memiliki kekuasaan yang tinggi; Salah satu dari Asma Allah
Amani    :    Angan-angan
Amani Syarif    :    Cita-cita dan keinginanku mulia
Amanullah    :    Keamanan dari Allah
Amanullah    :    Keamanan dari Alloh
Amin    :    Pemegang amanat
Amin    :    Yang dapat dipercaya; Yang menjaga kasih sayang; Penjaga yang dapat dipercaya
Amir    :    Memakmurkan
Amir    :    Penguasa ; Pemimpin
Amjad    :    Lebih mulia
Amjadussidqi    :    Kebenaran yang mulia
Ammar    :    Kuat imannya; Banyak melakukan sholat dan puasa; Baik pujiannya; Lemah lembut; Nama seorang sahabat (Ammar bin Yasir)
Amru    :    Kehidupan; Agama; Masjid; Nama seorang sahabat (Amru bin Al-Ash)
Amrullah    :    Perintah Allah
Amud    :    Tiang penyangga
Anas    :    Periang ; Mesra ; Baik hati
Anas Ulwanulujab    :    Yang mesra dan yang tinggi keajaibannya
Andalib    :    Burung kedasih
Anis    :    Teman ; Ramah ; Baik hati
Anis    :    Ramah tamah dalam pergaulan
Anjab    :    Lebih utama dan lebih bernilai
An-Nasa’i    :    Imam perawi hadist
Anshar    :    Kaum Anshar sahabat Nabi SAW
Antar    :    Berani dalam peperangan
Anwar    :    Yang memiliki banyak cahaya; baik; lebih jelas
Aqib    :    Balasan yang baik
Aqil    :    Yang baik budi; berakal; pandai; bijaksana
Aqqad    :    Pembuat benang; Kancing; Penjual kancing; Orang yang banyak melakukan perjanjian
Arab    :    Air yang jernih dan banyak; Bangsa Arab
Araby    :    Satu orang Arab; Yang dinisbatkan kepada Arab
Arafah    :    Hari kesembilan dari Dzul-hijjah, saat dilaksanakan wukuf
Arafat    :    (Jama’ dari Arafah) Gunung di dekat Makkah, Tempat dilaksanakannya manasik haji. Dikatakan begitu karena ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa berta’aruf (saling mengenal) di tempat itu.
Arhab    :    Memanjakan
Arhab    :    Lebih besar dan lebih luas
Arhaburrizqi    :    Rezeki yang lebih luas
Arib    :    Yang pandai
Arib    :    Yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakal
Arif    :    Yang bijak ; Mengetahui ; Yang pandai
Arif    :    Arif bijaksana; sabar
Arij    :    Wangi
Ariq    :    Baik budi; Mulia asalnya
Arkan    :    Kemuliaan; Tiang penyangga; Unsur (jama’ dari rukn)
Arsalan    :    Nama tokoh seorang muslim
Arsalan    :    Nama seorang tokoh Islam
Arwa    :    Pemandangan indah
Asad    :    Singa
Asad    :    Binatang buas yang sangat kuat dan paling disegani; Nama seorang penakluk muslim Asad bin Al-Furat
As’ad    :    Bahagia
Ashil    :    Yang mempunyai keaslian; Waktu antara maghrib dan isya
Ashim    :    Penjaga yang tulus dan setia
Aslam    :    Lebih selamat ; masuk Islam
Asmar    :    Yang berkulit coklat; tombak; air susu kijang betina
Asyam    :    Pemimpin yang mulia; tinggi, seperti gunung yang tinggi; mancung, seperti hidung mancung
Asyhab    :    Warna putih yang bercampur hitam; Julukan bagi singa
Asyqar    :    Sesuatu yang berwarna merah keemas-emasan
Asyraf    :    Lebih mulia
Asyur    :    Hari kesepuluh bulan Muharram
Asywaq    :    Kerinduan
Atha    :    Rizki; Kebaikan yang diberikan
Athallah    :    Karunia Allah
Athif    :    Belas kasih; orang yang lemah lembut
Athif    :    Belas kasih
Aththar    :    Selalu memakai minyak wangi; Penjual minyak wangi
Aththobarani    :    Imam perawi hadist
Atikulmuqminin    :    Orang yang memerdekakan orang-orang mukminin
Atiq    :    Hamba yang taat ; Patuh ; Mulia
Attirmidzi    :    Imam perawi hadist
At-Tirmidzi    :    Imam perawi hadist
Aufa    :    Lebih tepat ; Lebih setia
Aufassaif    :    Pedang yang lebih cepat
B
Bahjat    :    Gembira
Bahr    :    Genangan air yang banyak; Daratan yang menjorok ke laut
Bahrun    :    Laut
Bahy    :    Yang tampan dan elok serta matanya indah
Bahy    :    Yang cerdik dan baik
Bakil    :    Pemimpin; Nama suatu kabilah yang terkenal di Yaman
Bakir    :    Pagi-pagi benar
Bakri    :    Segera ; Pagi-pagi benar
Bakri    :    Pagi-pagi benar
Baligh    :    Pandai berbicara; fasih
Baliq    :    Fasih
Banan    :    Ujung jari
Bandar    :    Kata-kata Persia yang dinaturalkan ke dalam bahasa Arab yang artinya: Tempat berlabuh kapal; Kota yang besar; Pusat perdagangan di kota
Bani    :    Anak ; Keturunan
Ban-yan    :    Bangunan
Baqir    :    Pembelah
Baqir    :    Yang memiliki kedalaman ilmu
Barakat    :    (Jama’ dari barakah) Tambahan; Kebahagiaan; Luapan
Bari’    :    Pandai ; Cerdas
Bari’    :    Yang menonjol dalam suatu ilmu; Kemuliaan atau ketampanan
Bariq    :    Bercahaya ; Kemilauan
Bariz    :    Menonjol
Barraq    :    Berkilauan
Basil    :    Singa; Pemberani
Basim    :    Tersenyum ; Ramah
Basith    :    Sederhana ; Mudah
Basman    :    Yang banyak tersenyum
Bassam    :    Selalu tersenyum ; Ramah; ceria dan berseri-seri
Basyir    :    Pemberi kabar gembira
Basyir     :    Pembawa kabar baik
Basysyar    :    Yang memberi kesenangan dengan kabar gembira; Nama seorang penyair (Basysyar bin Burd)
Bathalun    :    Pahlawan
Bilal    :    Sebagai penyejuk ; Nama muadzin Rasul
Bisyir    :    Berita gembira
Budair    :    Berjalan cepat
Bukhari    :    Imam perawi hadist
Bun-yanuddin    :    Bangunan agama
Buraid    :    Dingin ; Penyejuk
Burd    :    Pakaian bergaris-garis yang diselimutkan ke badan
Burhan    :    Dalil; Bukti; Cahaya
Burhanuddin    :    Dalil (cahaya) agama
Bustan    :    Taman ; Kebun
Busyr    :    Wajah yang berseri-seri
D
Dani    :    Dekat
Daris    :    Pembaca; Orang yang belajar
Dary    :    Orang pandai yang arif bijaksana
Daub    :    Rajin bekerja ; Giat
Dawam    :    Tetap ; Kokoh
Dhafir    :    Menang
Dhahak    :    Yang banyak tertawa ; Periang
Dhahi    :    Yang keluar dari persembunyian
Dhahir    :    Yang membantu
Dhahy    :    Tempat yang terang
Dhaif    :    Tamu; Orang yang singgah
Dhaifullah    :    Tamu Allah
Dhamir    :    Yang langsing
Dhamirussafwan    :    Teman akrab yang langsing
Dhawy    :    Bersinar; Bercahaya; Ramping
Dhia    :    Sinar; cahaya
Dhiaulhaq    :    Sinar (cahaya) haq
Dhirgam    :    Macan ; Pemberani
Dhiya’un    :    Cahaya ; Sinar
Din    :    Agama
Dinar    :    Uang Emas
Dzahab    :    Emas
Dzaka’    :    Kecerdasan ; Kepandaian
Dzaki    :    Cerdas
Dzakir    :    Kuat ingatan
Dzakir    :    Yang mempunyai daya ingatan yang kuat; Baik hapalannya; Teguh pendirian
Dzakwan    :    Cerdas
Dzaky    :    Cerdas; Pandai
Dzamar    :    Sesuatu yang harus dipertahankan dan dijaga; Nama salah seorang raja di Yaman
Dziaulhaq    :    Sinar (cahaya) kebenaran
Dziban    :    Yang menolong
Dziban    :    Pengahalau
Dzihni    :    Akalku ; Pengertianku
Dzimam    :    Perjanjian
Dziyab    :    Memperoleh harta; Serbuan
Dzubyan    :    Haus ; Dahaga
Dzukhr    :    Simpanan
Dzulfiqar    :    Nama pedang Rasul s.a.w.
F
Fahd    :    Singa ; Nama raja Arab Saudi
Fahim    :    Memahami
Fahmi    :    Pemahamanku
Failasuf    :    Filsuf ; Ahli Filsafat
Faiq    :    Baik ; Istimewa ; Unggul
Fairuz    :    Batu mulia kehijauan
Faishal    :    Pemimpin; Hakim; Yang memisahkan antara hak dan batil; Pedang yang tajam
Faiz    :    Menang
Faizhal    :    Pengadil ; Hakim
Fajari    :    Waktu fajar
Fakhir    :    Bagus ; Yang bangga
Fakhri    :    Kebanggaan
Fakhruddin    :    Kebanggaan agama
Fakhrun    :    Kebanggaan
Falah    :    Keberuntungan; Tetap berada pada nikmat
Falih    :    Yang sukses; beruntung
Fallah    :    Petani ; Yang selalu beruntung
Faqih    :    Ahli fikih
Faraj    :    Kelonggaran; Pelepasan
Farazdaq    :    Serpihan-serpihan roti
Farhan    :    Gembira; Suka cita (sama dengan Farah)
Fari’    :    Tinggi menjulang; Seperti gunung; Perawakan tinggi
Farid    :    Satu ; Tunggal ; Sendiri ; Permata yang mahal
Farid    :    Tidak ada bandingannya; Merjan yang dipisahkan dari butir-butir emas dan mutiara. Satu-satunya mutiara yang sangat berharga
Faris    :    Penunggang kuda; Pemilik kuda; Singa; Pandai
Farras    :    Cerdas ; Banyak akal
Farras    :    Cerdas dan tajam pikirannya; Singa yang tajam penciumannya
Faruq    :    Pembeda antara hak dan bathil
Faruq    :    Yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil; Julukan bagi Umar bin Khaththab
Fashih    :    Orang yang fasih dan lancar berbicara
Fathi    :    Pembuka
Fathin    :    Cerdas
Fatih    :    Penakluk ; Pemimpin
Fauhad    :    Anak kecil yang gemuk
Fauzan    :    Keberuntungan ; Kemenangan
Fauzi    :    Kemenanganku ; Keberuntunganku
Fawwaz    :    Yang selalu beruntung
Fayi’    :    Harum baunya
Fayyadh    :    Banyak air; Orang yang mulia
Fida    :    Tebusan ; Denda
Fikri    :    Pemikiran
Firdaus    :    Kebun ; Taman ; Surga Firdaus
Fuad    :    Hati ; Jiwa ; Akal
Ghani    :    Kaya
Ghanim    :    Yang mendapat keuntungan
Ghanim    :    Orang yang beruntung mendapatkan sesuatu; Orang yang mendapat harta rampasan perang
Ghannam    :    Penjaga rampasan perang
Ghannam    :    Yang banyak menerima harta rampasan perang; Pengembala atau pemilik kambing
Ghassan    :    Usia muda ; Sumber air di gurun
Ghassan    :    Nama suku Arab
Ghayur    :    Pencemburu
Ghayyas    :    Hujan lebat
Ghayyats    :    Hujan yang sangat deras
Ghazali    :    Kijang
Ghazam    :    Sayang ; Cinta
Ghazi    :    Prajurit di medan perang; Pejuang
Ghazin    :    Prajurit perang ; Tujuan
Ghirrid    :    Banyak berkicau
Ghufran    :    Pengampunan
Ghurab    :    Burung gagak
Ghurub    :    Terbenamnya matahari
Ghusnun    :    Dahan-dahan pohon
i
Idlal    :    Paham Jalan
Idrak    :    Akal ; Sesuai rencana
Iftikar    :    Pengamatan
I’hab    :    Pemberian
Ihsan    :    Kebaikan ; Amal baik
Ijlal    :    Terhormat; Mulia
Ijtihad    :    Bersungguh-sungguh
Ikbal    :    Kejayaan ; Penerimaan
Ikhlas    :    Tulus hati ; Rela; Ikhlas
Iklil    :    Mahkota; sorban yang dihiasi dengan manik-manik mutiara; seikat bunga
Ilham    :    Pelajaran ; Ilham; Isyarat yang baik
Imad    :    Tiang ; Penyangga
Imaduddin    :    Tiang agama
Imaduddin Qawim    :    Tiang agama yang kokoh
Imam    :    Pemimpin ; Imam
Iman    :    Kepercayaan ; Keimanan
Imanul Alamin    :    Imamnya banyak alam
Imran    :    Nama ayahanda Maryam a.s.
Imtinan    :    Mengingat kebaikan
Imtitsal    :    Ketaatan menjalankan perintah
Imtiyaz    :    Keistimewaan ; Kelebihan
In’am    :    Kenikmatan ; Anugrah
Inas    :    Sopan-santun ; Ramah
Insan    :    Manusia
Inshaf    :    Insaf ; Sadar diri
Insyirah    :    Senang ; Ria ; Gembira
Intishar    :    Pertolongan
Iqbal    :    Pujangga muslim
Irfan    :    Pengetahuan ; Kearifan
Irsyad    :    Petunjuk
Irtifa’    :    Peningkatan ; Kenaikan
Is’ad    :    Yang mengembirakan
Isam    :    Terpelihara
Isham    :    Penjaga ; Pelindung ; Terhindar dari dosa; Maksum
Ishamuddin    :    Penjaga ; Pelindung agama
Ishlah    :    Perdamaian
Ishmat    :    Kekuatan menjauhi maksiat
Iskandar    :    Rumah ; Tempat tinggal yang tenang
Islam    :    Agama Islam ; Selamat
Islam    :    Agama yang lurus; pasrah dan taat kepada Allah; masuk ke dalam kedamaian
Ismat    :    Kekuatan untuk menjauhi keburukan
Ismatuddzakwan    :    Orang yang tahan menjauhi maksiat dan harum namanya
Isra’    :    Perjalanan di malam hari
Istiqlal    :    Merdeka ; Bebas
Isyraf    :    Perhatian ; Pengawasan
Isyraq    :    Sinar ; Ceria
I’tidal    :    Keadilan
j
Jadwa    :    Kegunaan
Jadwal    :    Sungai kecil
Ja’far    :    Sungai ; Unta betina ; Sahabat Nabi
Jailul Mustaqbal    :    Generasi masa depan
Jailul Mustaqbal al Marju    :    Generasi masa depan yang diharapkan
Jailun    :    Generasi
Jaisyullah al Jasir    :    Tentara Allah yang pemberani
Jaisyun    :    Tentara ; Serdadu
Jaiz    :    Boleh
Jalal    :    Keagungan ; Kemuliaan
Jalal    :    Orang besar yang dihormati; Yang memiliki kesungguhan dan keteguhan
Jalaluddin    :    Keagungan ; Kemuliaan agama
Jalaluddin Munir    :    Kemuliaan agama yang bercahaya
Jalaluddin Wafi    :    Keagungan agama yang sempurna
Jalil    :    Mulia
Jalil    :    Memiliki kekuasaan yang besar; Salah satu asma Allah
Jamad    :    Beku ; Keras ; Tegas
Jamal    :    Keindahan
Jamaluddin    :    Keindahan agama
Jamaluddin Ahmad Wasir    :    Keindahan agama adalah Ahmad yang banyak kebaikannya
Jamaluddin al Lami’    :    Keindahan agama yang terpancar
Jamaluddin Azzam    :    Kemuliaan agama dan teguh pendirian
Jam’an    :    Dua pasukan
Jamhari    :    Kelompok manusia
Jami’    :    Pemersatu; Orang yang mendekatkan
Jami’ Ni’amillah    :    Penghimpun karunia Allah
Jamil    :    Bagus ; Ganteng; Indah
Jamil    :    Tampan dan gagah;  Nama penyair Arab
Jamil Nailil Abror    :    Pemuda rupawan memperoleh kebaikan yang banyak
Janah    :    Sayap; Tangan manusia
Jarir    :    Tali pengikat ; Nama penyair Arab
Jarullah    :    Tetangga Allah
Jasim    :    Tinggi dan besar
Jasir    :    Keberanian
Jasir Syihab    :    Keberanian memecah meteor
Jauhar    :    Batu mulia ; Permata
Jauhar Ni’am    :    Mutiara nikmat
Jauharulum    :    Permata ilmu-ilmu
Jaunaid    :    Tentara
Jawad    :    Pemurah
Jawad Dzil Ghina    :    Kemurahan orang yang kaya
Jawahir    :    Permata-permata
Jawahir ‘Ulumiddin    :    Permata ilmu agama
Jawahiruddin Ulwan    :    Permata-permata agama yang mulia
Jayyid    :    Bagus
Jayyid Jidan    :    Bagus sekali
Jaza’    :    Balasan (Kebaikan)
Jaza Amal Sholih    :    Pahala pekerjaan yang baik
Jibril    :    Malaikat Jibril
Jibril al-Sharim    :    Jibril yang berani
Jihad    :    Perjuangan
Jihad fi Sabilillah    :    Berjuang di jalan Allah
Jinan    :    Taman yang rindang ; Surga
Jinan al Hadi    :    Teman yang sejuk
Jiyad    :    Yang baik
Jubair    :    Berkuasa ; Perkasa ; Nama ulama besar
Jubran    :    Nama sastrawan
Jubran Hubbuttasyir    :    Jubran Mencitai kemudahan
Jubran Nahidul Islam    :    Jubran Anak ABG Islamy
Juhaid Fi Nailir Raja    :    Yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan
Juhaidi    :    Bersungguh-sungguh
k
Karim    :    Yang berbangga diri dengan kemurahan hatinya
Karim Abdul Jalil    :    Yang mulia, hamba Allah yang Mahasuci
Karim Kamaluddin    :    Orang yang mulia, kesempurnaan agama
Kasib    :    Orang yang beruntung
Kassab    :    Ulet dan rajin dalam berusaha
Ka’sun    :    Kapak
Katib    :    Penulis; Salah satu sifat malaikat
Katsir    :    Banyak
Kattab    :    Ahli pidato
Kaukab    :    Gugusan bintang
Kautsar    :    Nama sungai di surga ; Nikmat yang banyak
Kazhim    :    Yang dapat menahan amarah
Kazhim    :    Menahan diri
Khabir    :    Mengetahui ; Pandai
Khabir Abdur Rauf    :    Yang pandai, hamba Allah yang Maha Mengasihi
Khadhi    :    Orang yang rendah hati
Khadir    :    Hijau atau Akhdhar
Khahttab    :    Ahli pidato
Khaidir    :    Nama Nabi
Khairan    :    Kebaikan
Khairi    :    Kebaikanku
Khairi Ismatun Awwaly    :    kebaikanku yang utama adalah kemampuan untuk menjaga diri dari maksiat
Khairuddin    :    Kebaikan agama
Khairuddin Anwar    :    Kebaikan agama (yang penuh) cahaya
Khairuddin Wasilun Adhim    :    Kebaikan agama adalah wasilah yang agung
Khairul ‘Anam al Khodhi    :    Sebaik-baik manusia yang tawaddu’ / rendah hati
Khairul Anis al Khalish    :    Sebaik-baik teman yang ikhlas
Khairullah    :    Kebaikan (dari) Allah
Khairullah Nabhani    :    Kebaikan dari Alloh yang mulia
Khairullah Syafaatullah    :    Kebaikan dari Alloh dan syafaat-Nya
Khairun Katsir    :    Kebaikan yang banyak
Khairy    :    Yang banyak kebaikannya
Khalaf    :    Anak yang baik; Pengganti; Ulama belakangan
M
Maalik    :    Yang memiliki
Mabkhut    :    Yang mempunyai keberuntungan
Mabruk    :    Yang diberkahi
Maddah    :    Yang senang memuji
Madyan    :    Nama kota Nabi Syu’aib
Mafatihuddin Sadid    :    Kunci-kunci persoalan agama yang tepat
Mahajir    :    Yang berhijrah
Mahannad    :    Pedang yang terbuat dari besi India
Mahasin    :    Kebaikan-kebaikan
Mahbub    :    Disukai; Dicintai
Mahbuburabbihi    :    Yang ikhlas dan merupakan kekasih Tuhannya
Mahdi    :    Yang memperoleh petunjuk ; Yang ditunggu
Mahfudz    :    Terpelihara; Terjaga
Mahib    :    Orang yang karismatik; Ditakuti atau disegani orang lain
Mahir    :    Pandai; Cakap
Mahjub    :    Yang tersembunyi; Yang tertutup
Mahmud    :    Terpuji
Mahmud Ziyaduddin    :    Mahmud adalah orang yang menjadi kelebihan agama
Mahrus    :    Yang terjaga; Orang yang berumur panjang
Mahrus Aliyyuh    :    Yang dijaga ketinggian (akhlaknya)
Maimun    :    Yang beruntung ; Yang berbahagia; Yang diberkahi
Ma’in    :    Air yang mengalir
Maisun    :    Yang lemah lembut
Majdi    :    Kemuliaan
Majdil Jamal    :    Yang mulia dan indah
Majduddin    :    Kemulian agama
Majduddin Aimanullah    :    Kemuliaan Agama tangan kanan (kepercayaan) Alloh
Majid    :    Yang mulia; Salah satu asma Allah
Majid    :    Berbudi luhur; Terhormat
Majid Sa’dan Samih    :    Orang yang mulia; bagus; dan toleran
Makarim    :    Bersifat mulia
Makhluf    :    Yang diikuti
Makhzum    :    Pengatur ; Salah satu kakek Rasul S.A.W.
Makky    :    Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
Maladz    :    Perlindungan
Malak    :    Malaikat
Malhuf    :    Yang diganti
Malih    :    Elok ; Bagus ; Indah
Malik    :    Pelindung dan penanggungjawab sesuatu; Salah satu sifat Allah; Nama imam fiqih (Imam Malik)
Malik    :    Yang memiliki
Maliki    :    Penganut mazhab Imam Maliki
Malikul Ihsan Huwaidi    :    Yang memiliki kebaikan dan yang kembali kepada kebaikan
Ma’lum    :    Yang diketahui
Mamduh    :    Yang terpuji
Ma’mun    :    Yang dipercaya; Nama khalifah Abbasiyah; Anak Harun Ar-Rasyid
Ma’mun    :    Aman
Ma’mun Ziyaullah Azim    :    Makmum adalah cahaya Alloh yang agung
Mamur    :    Makmur
Manaf    :    Gunung yang tinggi; Yang mengungguli lainnya
Manahil    :    Mata air ; Tempat minum ; Yang menyejukkan
Manal    :    Memperoleh
Manatul Hidayat    :    Menara / mercu suar petunjuk
Mani’    :    Yang mencegah; Yang mempertahankan; Pelindung
Manna’    :    Kuat; Perkasa
Mannan    :    Yang suka memberi
Manshur    :    Yang ditolong
Manshur Mubarok    :    Yang ditolong lagi diberkahi
Maqbul    :    Diterima ; Terkabul
Maqshud    :    Orang yang selalu dikehendaki orang lain
Maram    :    Tujuan ; Maksud
Marami Nailur Ridho    :    Tujuanku memperoleh keridhoan
Mar’i    :    Yang terpelihara (dari kejelekan)
Mar’i Muhammad    :    Yang terjaga dari keburukan lagi terpuji
Mar’ie Alauddin    :    Terpeliharanya kemuliaan agama
Ma’rifatullah al-mushaddaq    :    Pengetahuan Alloh yang dapat dipercaya
Marjan    :    Batu permata marjan
Marjan    :    Butir-butir mutiara; Tumpukan batu-batu merah di laut
Marsa    :    Pelabuhan
Marsallah Maqamul Ibad    :    Pelabuhan Alloh dan tempatnya para hamba
Ma’ruf    :    Kebaikan; Yang dikenal
Ma’ruf Sirajuddin    :    Orang yang terkenal sebagai pelita agama
Marwan    :    Urusan yang lurus; Seorang khalifah dari Bani Umayah
Marwan Karamullah    :    Yang lurus dan menjadi kemuliaan All
N
Nadhim    :    Pengatur
Nadhimuddin al-Hakim    :    Pengatur agama yang adil
Nadhir    :    Bagus ; Indah; Elok
Nadhmi    :    Teratur; Disiplin
Nadhmuddin Mukhtar    :    Keteratutan agama yang terpilih
Nadi    :    Tempat pertemuan; selamat
Nadim    :    Pendamping ; Teman
Nadimun Halim    :    Teman setia yang welas asih
Nadir    :    Jarang ; Langka ; Antik
Nafi’     :    Yang memberi manfaat; Salah satu asma Allah
Nafil    :    Tambahan
Nafis    :    Berharga ; Banyak harta
Nafis Ahmad Ma’ruf    :    Yang berharga, terpuji, dan penuh kebaikan
Nahar    :    Siang hari
Nahid    :    Anak dalam masa puber
Nahsif    :    Adil
Naif    :    Berkedudukan; Menonjol
Nail    :    Yang suka memberi
Na’il    :    Yang memperoleh
Na’il Fadhail Ilah    :    Yang memperoleh karunia Tuhan
Nailul Huda    :    Yang memperoleh petunjuk
Nailul Khair Annabih    :    Yang suka memberi kebaikan lagi mulia
Na’im    :    Yang senang ; Bahagia; kenikmatan
Naimurrahman    :    Kenikmatan Alloh Yang Maha Pengasih
Naizar    :    Sedikit bicara
Naji    :    Yang terbebas dari keburukan
Najib    :    Mulia ; Baik keturunannya
Najib Habibullah    :    Yang mulia, kekasih Allah
Najih    :    Yang sukses
Najih    :    Yang dianugrahi taufiq; Yang berjalan dengan cepat
Najih Mumtaz Abdul Majid    :    Yang berhasil, istimewa dan hamba Allah Yang Maha Suci
Najmi    :    Bintangku
Najmi al Lami’    :    Bintangku yang berkilau
Najmuddin    :    Bintang agama
Najmuddin    :    Bintang agama
Najmuddin Jawwad    :    Bintang agama yang pemurah
najmuddin Malik    :    Bintang agama ayng menguasai segala sesuatu
Najmuddin Munir     :    Bintang agama yang terus bersinar
Najwan    :    Kemenangan
Najwan Azhim Muntazhar    :    Kemenangan besar yang dinanti-nanti
Nashif    :    Pelayan setia; Adil
Nashif Khairul Anis    :    Orang yang arif adalah sebaik-baik teman
Nashifuddin al-Ulya    :    Keadilan agama yang tinggi
Nashih    :    Yang menasehati
Nashih Mustafa    :    Yang setia dan terpilih
Nashimul Islam    :    Angin sepoi-sepoi yang menerpa agama Islam
Nashir    :    Yang suka menolong orang lain; Aliran air di lembah
Nashiruddin    :    Penolong agama
Nashiruddin Annuri    :    Penolong agama yang mengeluarkan cahaya
Nashiruddin Majdi    :    Pembela Agama yang mulia
Nashiruddin Syuja’    :    Penolong agama yang pemberani
Nashr    :    Pertolongan ; Kemenangan
Nashrullah    :    Kemenangan dari Allah
Nashrullah    :    Kemenangan dari Alloh
Nashrullah al-Fattah    :    Kemenangan Alloh yang nyata
Nashshar    :    Banyak menolong
Nasib    :    Yang mempunyai keturunan yang baik; Dekat; Sesuai
Nasih    :    Setia lagi ikhlas
Nasihuddin al-Murtadha    :    Yang setia kepada agama dan diridhai
Nasik    :    Orang yang zuhud; Ahli ibadah; Rumput yang hijau
Nasim    :    Angin sepoi-sepoi ; Yang menyejukkan
Nasrullah al-Bahri    :    Pertolongan dari Alloh yang indah
Nasywan    :    Gembira memperoleh kemenangan
Naufal    :    Tampan ; Ganteng ; Rupawan; Dermawan
Q
Qadin    :    Hakim ; Kadi
Qafil    :    Yang kembali dari perjalanan
Qahhar    :    Maha perkasa ; Maha mengalahkan ; Nama Allah
Qaid    :    Komandan ; Ketua; Pemimpin
Qaidul Haq al Mukhtar    :    Panglima kebenaran yang terpilih
Qaidusshidqi Mushaffa    :    Pemimpin kebenaran yang suci
Qaifun    :    Yang mengetahui ilmu firasat
Qaifun Habibillah    :    Yang memahami ilmu filsafat, kekasih Allah
Qaim    :    Yang berdiri ; Yang tegak lurus
Qaim Ishomuddin    :    Yang berdiri menjaga agama
Qais    :    Perbandingan ; Kekuatan ; Ketegasan
Qaishar    :    Kaisar ; Raja besar
Qalam    :    Pena ; Alat tulis
Qalub    :    Yang lincah ; Gesit ; Srigala
Qamar    :    Bulan
Qamaruddin    :    Bulan agama
Qamaruddin Munir    :    Cahaya agama yang terus bersinar
Qandil    :    Lampu minyak
Qani    :    Puas
Qani’un    :    Menerima ; Merasa cukup
Qani’urrizki    :    Yang puas dengan pembagian rejeki
Qanun    :    Aturan ; Undang-undang
Qanunur Rahman al Qayyim    :    Aturan Allah Yang Maha Pengasih yang lurus
Qas’am    :    Singa jantan ; Pemberani
Qas’am Jundullah    :    Pemberani tentara Allah
Qashid    :    Yang menuju pada kemudahan
Qashshas al Masyhur    :    Sejarawan yang termasyhur / terkenal
Qasid    :    Yang menyengaja ; Mempunyai tujuan
Qasim    :    Pembagi ; Yang lurus ; Rupawan
Qasim Abdul Hamid    :    Pemuda rupawan, hamba Allah Yang Maha Terpuji
Qassas    :    Ahli bercerita ; Sejarawan
Qathi’    :    Pemotong ; Pemetik
Qatrun Nada    :    Tetesan embun
Qayyim    :    Yang lurus
Qayyim Abdul Rasyid    :    Pemuda lurus Hamba Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk
Qosim    :    Ganteng; yang suka membagi
Qosimul Arzaq    :    Yang membagi segala rezeki
Qudamah    :    Lama; Dahulu
Quraisy    :    Suku bangsa Arab asal Rasul s.a.w
Qushai    :    Berpikir jauh ke depan
R
Rahmatullah Khairul Muna    :    Rahmat Allah adalah sebaik-baik pemberian
Rahmatullah Rafi’i    :    Rahmat dari Alloh yang tinggi
Rahmi    :    Belas kasih
Raid    :    Perintis atau pelopor
Raidul Islam Annadif    :    Pemimpin Islam yang bersih
Ra’if    :    Sangat penyayang
Raihan    :    Rizki ; Pemberian
Raihan    :    Tumbuhan yang harum
Raihan Khairul Anam    :    Pemberian manusia terbaik
Raja    :    Tujuan ; Harapan ; Asa
Raja Izzuddin Huwaidi    :    Harapan kebanggaan agama yang kembali kepada jalan yang benar
Raja Ridha Rabbihi    :    Yang mengharapkan ridha dari Tuhannya
Raja Samahan Maimun    :    Orang yang mengharapkan toleransi yang diberkahi Alloh
Rajab    :    Pengagungan; Malu; Bulan ke tujuh dari tahun Hijriyah
Rajab    :    Pemimpin
Raji    :    Berpengharapan
Rajih    :    Jelas ; Terang
Rajih    :    Teguh; Lebih diutamakan
Rajih    :    Pendapat yang mantap
Rajihuddin al-Uly    :    Pendapat agama yang utama
Rajin    :    Yang berharap
Rakan    :    Kemuliaan
Raki’    :    Yang bersujud ; Patuh
Rakid    :    Yang menang ; Yang diam
Ramadhan    :    Bulan Ramadhan
Ramadhan    :    Bulan ke sembilan dari bulan Qamariyah; Bulan puasa yang diberkahi; Panas terik
Ramadiy    :    Dokter mata
Ramdhani    :    Bulan ramadan
Rami    :    Yang melempar
Ramiz    :    Menunjuk ke arah sesuatu
Ramy    :    Bintang; Orang yang melempar atau memanah
Ramzi    :    Lambang
Rananulma ar Rokhim    :    Gemerincing air yang menyejukkan
Rannan    :    Gemerincing
Raqwan    :    Kemajuan
Rasul    :    Utusan ; Rasul ; Pembawa risalah
Rasyad    :    Petunjuk jalan yang lurus
Rasyad Islam    :    Petunjuk jalan lurus agama islam
Rasyid    :    Penyampai; Yang mendapat petunjuk; Yang memberi petunjuk
Rasyid Ubaidillah    :    Petunjuk bagi hamba Allah
Rasyiq    :    Bentuk tubuh yang indah; Tangkas; Gesit
Ratib    :    Teratur
Ra’uf    :    Memiliki banyak kasih sayang; Salah satu asma Allah
Rayyan    :    Merasa Puas ; Jenis buah yang banyak airnya
Razan    :    Berwibawa
Razan Muhammad Ihsan    :    Orang yang berwibawa, terpuji, dan penuh kebaikan
Razin    :    Serius dalam perilaku
Razin    :    Orang yang tenang; Penuh kesungguhan; Teguh; Bagus
Razinulkarim Azim    :    Pemimpin islam yang bersih
Ridho    :    Keridhoan; Kerelaan
Ridho Abdul Hafizh    :    Keridhoan hamba Allah Yang Maha Menjaga
Ridhwan    :    Merasa cukup ; Kerelaan ; Malaikat penjaga surga
Ridwabullah al-Mushlih    :    Keridhaan Alloh yang dapat memperbaiki
Ridwan    :    Keridhaan Alloh
Rifa’i    :    Tinggi ; Unggul; Luhur
Rifqi    :    Kawan ; Pendamping
Rifqi Aunur Rahman    :    Teman pendampingku adalah pertolongan Allah Yang Maha Pengasih
Rifqi Mukhtarullah    :    Kawan pendamping (setiap manusia) pilihan Alloh
Riyadh    :    Taman; Kebun yang dipenuhi dengan berbagai macam tanaman; Ibukota Saudi Arabia
Rizkullah Izzatul Ibad    :    Rejeki murni dari Alloh adalah kebanggaan setiap hamba
Rizqi    :    Rizki ; Anugerah
Rizqullah    :    Rezeki dari Allah
Rodhi    :    Merasa ridha
Rodhil Makarim Mu’thinnikman    :    Yang merasa ridha terhadap kemuliaan-kemuliaan dan pemberi kenikmatan-kenikmatan
Rofiq    :    Kawan akrab
Rofiquzzuhdi Karamatullah    :    Kawan Akrab kezuhudan ini adalah kemuliaan Alloh
Roja    :    Harapan
Rusydi    :    Penunjuk jalan yang lurus
S
Shahr    :    Batu besar yang keras
Shaib    :    Yang benar
Shaib    :    Tepat mengenai sasaran
Shaibun Mustaqim    :    Yang tepat menganai sasaran lagi lurus
Shaim    :    Yang berkuasa
Shakhrun    :    Batu besar ; Kuat asa
Shalah    :    Perbaikan; Kebaikan
Shalah    :    Bebas dari aib dan kerusakan; Nama pejuang muslim yang terkenal (Shalahuddin)
Shalah Amiruddin    :    Kebaikan (dari) pemimpin agama
Shalahuddin    :    Kebaikan agama
Shalahuddin Majdi    :    kebaikan agama yang mulia
Shalahuddin Syafiq    :    Kebaikan agama, jujur / dapat dipercaya
Shalahuddin Syarif    :    Kebaikan agama yang mulia
Shalih    :    Yang lurus dan benar; Sesuai; Ahli; Pantas; Baik
Shalih Taqiyyuddin    :    Orang yang shaleh dan bertakwa dalam agama
Shalihul Ibad    :    Sesaleh-salehnya Hamba
Shamid    :    Teguh; Tegar
Shaqr    :    Burung elang; Madu anggur; Tajam penglihatannya
Sharim    :    Berani; Pedang tajam; Singa
Sharimul Islam    :    Singa Islam
Shawwan    :    Lemari pakaian atau buku
Shiba    :    Rindu
Shiddiq    :    Selalu membenarkan; Tidak ragu-ragu menyatakan kebenaran; Gelar untuk Abu Bakar
Shiddiq Muhammad Manshor    :    Orang yang benar ini adalah Muhammad yang selalu tertolong
Shidqi    :    Benar; Jujur
Shihabuddin Shadiq    :    Teman dalam agama yang dapat dipercaya
Shobir    :    Penyabar
Shofi    :    Jernih
Shubaib    :    warna putih bercampur warna coklat; Julukan bagi singa
Siham    :    Anak panah
Siraj    :    Lampu ; Penerang ; Pelita
Siraj Alauddin    :    Pelita kemuliaan agama
Sirajuddin    :    Pelita agama
Sirajuddin ‘Abbas    :    Pelita agama, pemberani
Sirajuddin Munir    :    Lampu agama yang memancarkan cahaya
Sitr    :    Tabir; Sesuatu yang dipakai untuk berlindung
Sufyan    :    Nama tokoh ulama
Sufyan al-Tsauri    :    Nama tokoh Hadist
Suhail    :    Gampang ; Mudah
Suhail Munadi Ma’ruf    :    Mudah dan menyeru kepada kebaikan
Sulaf    :    Saripati
Sulaiman    :    Selamat ; Nama nabi
Sulthan    :    Sultan; raja
Sulthan Muslimin    :    Raja orang-orang Muslim
Sunbul    :    Tangkai; Nama bintang
Sunni    :    Penganut ajaran sunnah Nabi s.a.w
Surur    :    Kegembiraan; Keceriaan
Surur Ibnu hibban    :    kegembiraan Ibnu Hibban
Surur Muhammad Manshur     :    Kebahagiaan orang yang terpuji dan tertolong
Sururrurrahman Aliy    :    kegembiraan Alloh Yang Maha Pengasih; yang mempunyai kedudukan mulia (di sisi Alloh)
Su’ud    :    (Jama’ dari Sa’d) Barokah; Nasib baik; Keberuntungan; Bahagia
Sya’ban    :    Bulan Sya’ban
Syabibi    :    Berusia antara 15 dan 30 tahun
Syaddad    :    Yang kuat; Sangat pemberani
Syadi    :    Pandai bersya’ir dan bernyanyi
Syadi Naghamal Islam    :    Yang pandai menyanyikan lagu perjuangan Islam
Syadid    :    Keras ; perkasa
Syafi    :    Penyembuh
Syafi’    :    Memberi syafa’at
Syafi’ Mukhtaram    :    Yang memberi syafa’at dan terhormat
Syafi’i    :    Penganut Imam Syafi’i
Syafil Ibad    :    Penyembuh para hamba
Syafiq    :    Yang sangat lemah lembut; Penuh kasih sayang; lapang dada
Syafiq Syadidul Azmi    :    Yang berlapang dada dan mempunyai keinginan yang kuat
Syafiqul Muflih    :    Welas asih yang membangun
Syafiul Umam al Aziz    :    Penyelamat umat dan yang mulia
Syahid    :    Mati syahid
Syahid Bianillah    :    Orang ini akan mati syahid di mata Alloh
Syahin    :    Burung yang panjang sayapnya
Syahir    :    Terkenal ; Tersohor
Syahirul Alim    :    Yang terkenal kepintarannya
Syahnin Amalan Aliy    :    Orang ini seperti burung bersayap panjang yang terbang kepada cita-citanya yang tinggi
Syaiban    :    Mendung yang bersalju
Syaiban Ibadurrahman    :    Orang ini seperti mendung bersalju yang senantiasa menyembah Tuhannya Yang Maha Pemurah
Syaikh    :    Guru; Kyai; Ustadz; Ketua kaum
Syakib    :    Yang memberi ; Yang menganugerahi
Syakir    :    Orang yang bersyukur; Orang yang memuji karena nikmat
Syamil    :    Menyeluruh
Syamil Abdul Falah    :    Yang meliputi, hamba yang beruntung
Syamlan    :    Memilih kurma yang masak
T
Tahsin    :    Perbaikan; Pemrosesan
Tahsin Ahwali    :    Perbaikan keadaanku
Tahsin Dziaulhaq    :    Perbaikan cahaya kebenaran
Taisir    :    Kemudahan
Tajuddin    :    Mahkota agama
Tajuddin al Lami    :    Mahkota / pelita agama yang berkilau
Tajuddin Nafis    :    Mahkota agama yang berharga
Tajuddin Sururullah    :    Mahkota agama ini adalah kegembiraan Alloh
Tajun    :    Mahkota
Tamam    :    Kesempurnaan
Tamam Ni’amillah    :    Kesempurnaan anugerah / nikmat Allah
Tamim    :    Sempurna ; Orang yang kuat
Tamir    :    Yang banyak memiliki buah kurma; Banyak rezeki dan kebaikan
Ta’mir    :    Meramaikan ; Memakmurkan
Taqiuddin    :    Takwa dalam agama
Taqiuddin Uzmaturrahman    :    Perisai agama ini adalah keagungan Tuhan Yang Maha Pengasih
Taqiyuddin    :    Takwa dalam beragama
Taqiyyuddin Kamil    :    Ketakwaan dalam beragama yang sempurna
Taqwa    :    Taat atau takut kepada Allah
Taqy    :    Yang bertaqwa; Yang takut kepada Allah
Ta’rif    :    Pengertian
Tarjuman    :    Juru bicara ; Penerjemah
Taufiq    :    Keberhasilan; Kesuksesan
Taufiq    :    Taufiq limpahan Alloh
Taufiq Al-Hakim    :    Taufik (Allah) yang hakim (bijaksana)
Taufiq Ar-Rahman    :    Taufik (Allah) Maha Kasih
Taufiqulhakim    :    Taufiq Alloh yang bijaksana
Taufiqur Rahman Shalih    :    Pertolongan Allah Yang Maha Pengasih (bagi) orang yang shaleh
Taufiqurrahman Rusydi    :    Limpahan taufiq Alloh yang berupa petunjuk
Tauhid    :    Kemurnian iman (Keesaan Allah)
Tawaddud    :    Cinta kasih
Tawaddud Shahibuddin    :    Cinta kasih teman seagama
Tayammum    :    Mengandung keberkahan
Thaha    :    Nama sanjungan atau panggilan Rasul ; Nama surat dalam Al Quran
Thaha    :    Dua huruf permulaan surat
Thaha Ahmad Jayid    :    Thaha yang terpuji dan bagus
Thahir    :    Suci ; Bersih
Thahir Khabiruddin    :    Orang suci yang memahami agama
Tha’i    :    Orang yang taat
Tha’il    :    Kekuasaan; Kemampuan; Utama; Manfaat
Thalal    :    Keindahan; Keadaan yang baik
Thalal Jiyad    :    Keindahan yang baik
Thalib    :    Pelajar ; Yang menuntut ilmu
Thalibulhuda Assuja’    :    Penuntut Ilmu yang berani
Thalq    :    Fasih; Berseri-seri; Bebas; Tidak terbatas
Thamil    :    Tinggi
Thamil Arifuddin    :    Yang tinggi derajatnya dan memahami (ilmu) agama
Tharif    :    Jarang ada bandingannya; Ajaib
Thariq    :    Bintang timur ; Jalan
Thariq    :    Orang yang mengetuk malam hari
Thauq    :    Kekuatan; Kemampuan
Thawaf    :    Mengelilingi Kabah
Thayyib    :    Baik ; Lezat ; Halal
Thilal    :    Embun; Hujan rintik-rintik
Thilalulhuda Wifqulkhair    :    Embun petunjuk yang sesuai dengan kebaikan
Thomi    :    Tinggi
Thufail    :    Lembut; Halus
Thufail al Muaddab    :    Halus lembut dan beradab
Tibrun    :    Emas
Tilmidz    :    Pelajar ; Siswa
Tsabat    :    Keteguhan hati
Tsabit    :    Tetap Lurus ; Langgeng
Tsamin    :    Berharga ; Bernilai
Tsamir    :    Yang berbuah
Tsamud    :    Kaumnya nabi Shalih a.s.
Tsany    :    Yang kedua
Tsaqib    :    Cerdas ; Lekas paham ; Cemerlang
Tsaqif    :    Yang sangat pandai; Nama kabilah yang terkenal di Hijaz
Tsary    :    Hartawan
Tsauban    :    Berkumpul kembali
Tsawab    :    Pahala ; Balasan kebaikan
Tsawab ad Dawam    :    Pahala yang langgeng (mengalir terus)
Tsawab Mahasin    :    Pahala kebaikan-kebaikan
Tsurayya    :    Kumpulan bintang-bintang
Tsurayya al Munir    :    Gugusan bintang yang bercahaya
Tubba’    :    Gelar seorang raja Yaman pada zaman dahulu
Tumadhir    :    Hidup berkecukupan
U
Ubaid    :    Hamba
Ubaidillah al-Wajdi Majid    :    Hamba Alloh yang kaya lagi mulia
Ubaidillah Ashim    :    Hamba Alloh yang menjauhi maksiat
Ubaidillah at Thahir    :    Hamba Allah yang bersih / suci
Ubaidillah Mustain    :    Hamba Alloh yang meminta pertolongan (kepada-Nya)
Ujab    :    Keajaiban
Ulumuhul Khabir    :    Ilmunya sempurna
Ulwan    :    Tinggi
Ulwan Abdun Maimun    :    Orang yang tinggi kedudukannya ini adalah hamba yang mendapat berkah
Ulwan ‘Izzuddin    :    Tingginya kemuliaan agama
Umair    :    Nama orang dahulu
Umair Jundullah Arrabih    :    Umair adalah tentara Alloh yang selalu beruntung
Umar    :    Nama sahabat nabi ; Khalifah kedua
Umran    :    Pembangunan; Ramai penduduk; Makmur
Umran Khairuddin    :    Yang memakmurkan kebaikan agama
Umron    :    Pembangunan
Umronul Ilmi Izzulhayat    :    Pembangunan ilmu adalah kebanggaan hidup
Unwanullah Arrafi’    :    Tanda-tanda kebesaran Alloh yang Maha Tinggi
Uqbah    :    Bekas telapak unta; Manisan yang dinikmati sesudah makan; Pengganti
Usamah    :    Singa; Nama seorang sahabat yang terkenal (Usamah bin Zaid), Ia juga anak kesayangan dari ayah yang juga disayangi. Nabi saw mengangkatnya sebagai komandan pasukan sebelum beliau meninggal
Ushaim    :    Terpelihara dari keburukan
Ushaim Abdul Jabbar    :    Orang yang bisa memelihara dirinya dari keburukan ini adalah hamba Alloh Yang Maha Memaksa
Ushaim ‘Abdul Karim    :    Yang menjaga kehormatan diri (sebagai) hamba Allah Yang Maha Mulia
Utbah    :    Sahabat nabi ; Celah-celah lembah
Utsman    :    Nama sahabat nabi ; Khalifah ketiga
Utsman Dzul Hannan    :    Utsman yang mempunyai kasih sayang
Uwaimir    :    Nama orang dahulu
W
Wadud    :    Yang penuh kasih sayang; Yang dicintai
Wafi    :    Sempurna
Wafir    :    Lengkap; Banyak kebaikannya
Wafiyyun    :    Sempurna
Wahhab    :    Pemberi ; Nama Allah
Wahib    :    Pemberi
Wahid    :    Satu ; Pertama
Wahid Khairul Muna    :    Anak pertama sebaik-baik pemberian / anugerah
Wahid Mustafa Dzul Hasanain    :    Anak pertama yang terpilih dan punya dua kebaikan
Wahyuddin al Jalil    :    Wahyu / petunjuk agama yang suci / mulia
Wa’il    :    Yang kembali (berlindung) kepada Allah
Wailullah Ghufranul Ibad    :    Orang yang kembali kepada Alloh ini merupakan pengampunan bagi setiap hamba
Wajdi    :    Cinta; Gembira; Kaya; Kuasa
Wajih    :    Orang yang berkedudukan
Wajih Ahmadul Wafi    :    Orang yang berkedudukan ini senantiasa memuji kesempurnaan
Wali    :    Penolong ; Pelindung
Walid    :    Bayi; Anak kecil
Waliuddin    :    Penolong (pembela) agama
Waliuddin Muafa    :    Pembela Agama yang selamat lagi sehat
Waliyullah al-Qutby    :    Kekasih Alloh ayng menjadi pemimpin (para wali)
Washif    :    Punya sifat tertentu
Washif Syarif Mubarok    :    Yang mempunyai sifat mulia dan diberkahi
Washifulkhair Misbahushdur    :    Orang yang punya sifat baik ini merupakan pelita bagi setiap hati
Washil    :    Menyambung hubungan kekeluargaan
Washilullah Qutbhul Umam    :    Penyambung tali kepada Alloh yang menjadi pemimpin para umat
Wasim    :    Rupawan ; Elok
Wasim Abdul Malik    :    Pemuda yang rupawan, hamba Allah Maharaja
Watsiq    :    Orang yang tentram; Yang dipercaya orang lain; Yang diserahi suatu masalah
Watsiq Dzul Karam    :    Yang dapat dipercaya serta mempunyai kemuliaan
Wi’am    :    Keakraban ; Kemesraan
Wi’am Abdul Aziz    :    Kemesraan seorang hamba Allah Yang Maha Perkasa
Wi’am Shihabuddin    :    Keakraban dan kemesraan teman seagama
Widad    :    Kasih sayang
Y
Yamam Mustaqil    :    Merpati yang bebas
Yaman    :    Arah kanan ; Kebaikan
Yaqdhan    :    Orang yang terjaga; Sadar
Yaqin    :    Yakin ; Tidak ragu-ragu
Yaqut    :    Permata
Yaqzhan    :    Yang waspada
Ya’rub    :    Orang yang berbicara dengan bahasa Arab
Ya’rub al Fashih    :    Yang berbahasa Arab dengan lancar
Yasin    :    Nama sanjungan ; Panggilan Rasul ; Nama surat dalam Al Quran
Yasin Habibullah    :    Yasin kekasih Allah
Yasir    :    Orang yang mudah
Yasir Arafat    :    Yang memudahkan urusan lagi berpengetahuan luas
Yasir Ibadillah    :    Yang memudahkan urusan hamba-hamba Allah
Yaskur    :    Bersyukur ; Berterimakasih
Yassar    :    Banyak kemudahan; Banyak harta
Yassar Amril Umam    :    Yang memudahkan urusan umat
Ya’sub    :    Pemimpin kaum; Raja lebah
Ya’sub al Hakim    :    Pemimpin yang arif dan bijaksana
Yasykur    :    Bersyukur
Yazid    :    Bertambah ; Berlebih
Yazid Amal Shalih    :    Amal kebaikan yang terus bertambah
Yusran    :    Mudah
Yusran Shalih    :    Yang mudah lagi shaleh
Z
Zahir    :    Cahaya yang bersih; Cemerlang; Warna cerah; Bening
Zahiruddin al Munir    :    Cahaya terang yang menyinari agama
Zahiruddin Munawwar    :    Cahaya agama yang terus bersinar / tersinari
Zahiruddin Nurullah    :    Kecemerlangan agama cahaya dari Alloh
Zahran    :    Elok dan berseri; Keindahan; Berkilau
Zahy    :    Wajah yang elok dan berseri-seri
Zaid    :    Tambahan
Zaidan    :    Tambahan; Kelebihan
Zaidun    :    (Diminutif Zaid) Tambahan banyak
Zaidun    :    Kelebihan
Zaidun Zada Zuhduh    :    Kelebihan Alloh ini bertambah terus zuhudnya
Za’im    :    Pemimpin kaum; Kedudukan dalam militer
Za’im Muhtadi    :    Pemimpin yang memperoleh petunjuk
Zain    :    Perhiasan ; Bagus
Zainal Abidin    :    Perhiasan para pengabdi (hamba) Allah
Zainal Arifin    :    Perhiasan bagi orang-orang berilmu
Zainuddin    :    Keindahan agama
Zainul Muttaqin    :    Perhiasan bagi orang-orang takwa
Zainul-Abidin    :    Kebagusan para penyembah Allah
Zainul-Arifin    :    Kebagusan orang-orang arif
Zainul-Arifin Askarullah    :    Kebaikan orang-orang arif yang menjadi tentara Alloh
Zainul-Fatah Fathuna    :    Hiasan kemenangan ini adalah kemenangan kami
Zainul-Mutaqin    :    Kebagusan orang-orang yang bertaqwa
Zainul-Muttaqin Shafwanul Ibad    :    Kebaikan orang-orang bertakwa yang menjadi teman para hamba Alloh
Zaizafun    :    Semacam pohon dengan bunga putih dan harum baunya
Zaki    :    Bagus ; Suci; Bersih; Tumbuh dengan baik
Zaki Mubarak    :    Orang yang suci lagi diberkahi
Zaki Zainal Muttaqin    :    Orang yang suci perhiasan orang yang bertakwa
Zamir    :    Anak kecil yang ganteng
Zamir    :    Anak kecil yang cantik
Zamiruddunya Syababuljinan    :    Anak kecil yang ganteng di dunia dan menjadi pemuda tampan di akherat
Zamzam    :    Air zamzam ; Air yang banyak / berkumpul
Zaqhlul    :    Nama tokoh Mesir
Zari’    :    Orang yang menanam
Zayyan    :    Wajah rupawan
Zayyan Muhammad Murtadha    :    Pemuda rupawan terpuji lagi diridhoi
Zayyan Zainul Muttaqin    :    Yang berwajah rupawan dan hiasan bagi orang yang bertakwa
Zayyat    :    Pembuat minyak atau penjualnya
Zhaahir    :    Nyata; Terang
Zhabyi    :    Kijang
Zhafar    :    Kemenangan; Keberuntungan
Zhafir    :    Menang ; Unggul
Zhafran    :    Orang yang selalu beruntung atau menang
Zhahir    :    Penolong; Orang yang kuat punggungnya
Zharif    :    Cerdik; Bagus
Ziya’ Ibnu Khaldun    :    Pancaran Ibnu Khaldun
Ziyad    :    Suatu kelebihan
Ziyadullah Allamah    :    (orang ini) adalah kelebihan dari Alloh yang sangat pandai (alim)
Zufar    :    Singa; pemberani; Pemurah
Zuhair    :    Bercahaya; Keindahan; Rupawan
Zuhair Akif Shalih    :    Pemuda rupawan, tekun, dan shaleh
Zuhairuddin Tamim    :    Cahaya agama yang tangguh
Zuhdi    :    Rendah hati; Zuhud

Nah ini yang bisa kami sampikan informasi tentang rangkaian arti nama bayi laki-laki islami modern dan juga keren tentu ini biisa anda manfaatkan untuk yang ingin mengetahui nama bayi islami sekian dan terima kasih.

Advertisement